top of page

Historie

Tuinvereniging Zestienhoven is opgericht in 1948, en de start vond plaats aan de Kanaalweg. 

Historie van de Vereniging

De tuinen lagen bij het Utrechtse dorp, een complex noodwoningen gebouwd tijdens de oorlog, langs de spoorlijn naar Utrecht - vandaar de naam. Toen de vereniging daar weg moest, halverwege jaren vijftig, verhuisde ze naar de toenmalige Kleiweg (nu Overschiese Kleiweg). Daar lagen verlaten tuinderijen. De Gemeente zorgde voor de verkaveling en de aanleg van de paden; langs de hoofdpaden werden wat bomen geplant.

Het complex was toen groter dan het momenteel is. Rond 2005 is een aantal tuinen langs de randen onteigend, om plaats te maken voor woningen en bredere watergangen in de te bouwen wijk Park 16-hoven en een renovatie van het park zelf. Het aantal tuinen van de vereniging liep terug van 342 naar 180.

Verenigingsgebouw

De eerste kantine kwam tot stand dankzij de afbraak van een gebouwtje aan de Kanaalweg, in het Utrechtse dorp. Met de afbraakmaterialen werd een verenigingsgebouwtje opgetrokken aan de westzijde, op de plek waar nu De Inkoop staat. Het gebouwtje diende toentertijd als ontmoetingsruimte, er werd alleen koffie en thee gezet. Activiteiten vonden plaats in de open lucht; er was een openluchttheater ingericht, met podium. Dit bevond zich op de locatie waar later het voetbalterrein kwam.
Het eerste gebouw op de plaats waar nu de kantine is, kwam tot stand in de jaren zestig van de vorige eeuw. De houten Caeciliakapel, een noodkerk aan de Merkelbachstraat in Alexanderpolder, werd gesloopt toen de nieuwe Caeciliakerk gereed was gekomen. De vereniging werd in de gelegenheid gesteld de hele constructie af te breken en mee te nemen. Een slopersbedrijf werd ingeschakeld om het - houten - gebouw af te breken en over te brengen naar het complex. Vooraf zorgden leden van de vereniging ervoor dat alle losse delen van de kapel werden verwijderd en voor zover bruikbaar meegenomen. De kapel werd opnieuw opgebouwd op de plaats van de huidige kantine, onder de technische leiding van een van de leden. De bel die nu nog naast de bar hangt is afkomstig van de oorspronkelijke kapel.

inkoophuis
historie-kantine1971.jpg

1971
Opening kantine

Thomassen - die van 1965 tot 1974 burgemeester was van Rotterdam - verrichtte de opening op zaterdag 5 juni 1971; hij was vergezeld door enkele leden van de gemeenteraad (foto links). De Koninklijke Rotterdamse Post Harmanie maakte een rondgang over het complex en stelde zich rond 14.00 uur op bij het terras naast het clubgebouw. De officiele opening om 14.00 uur werd gevolgd door een receptie voor alle tuinleden en andere belangstellenden. In De Havenloods stond te lezen: “De bezoeker, die de vroegere kapel gekend heeft, zal sprakeloos staan bij het zien van de nieuw-opgebouwde kapel.” (…)  “Een zijde van de kapel is, wat de vorm betreft, gelijk gebleven, verder is letterlijk alles vernieuwd en verfraaid. De vroegere westelijke zijde van de kapel heeft lage ramen gekregen. De wanden zijn voorzien van fraaie ‘schrootjes’, die het geheel een fleurig aanzien geven. De zoldering is op moderne wijze verlaagd, en aan de zijde van de vroegere ‘sacristie’ zijn moderne toiletten aangebracht. De vroegere altaarruimte is verkleind en fungeert nu als toneel. De ‘zijbeuk’ is ingericht als bestuurskamer, spreekruimte. Links van de hoofdingang, voorzien van een tochtsluis, is een fraai ingerichte bar. Opvallend zijn de goede kleurencombinaties in het interieur.”


De kantine was in die tijd zeer druk bezocht. Zo druk, dat bij voorbeeld tijdens de Kerst er geloot moest worden om te bepalen wie er Eerste Kerstdag en wie er Tweede Kerstdag mocht komen voor de activiteiten die georganiseerd waren zoals een Kerstbal en allerlei gezelschapsspellen. Het gebouw begon echter steeds meer mankementen te vertonen. De vloer was op plaatsen verrot, de bar hing scheef.

1989
Nieuwe kantine

Het was eind jaren tachtig dat enkele leden daarom plannen maakten om een nieuwe kantine te bouwen. De vereniging besloot geld beschikbaar te stellen en nam een lening om de kosten van de nieuwbouw te dekken. Van een bedrijf in Brabant werd een bouwpakket gekocht, dat casco werd geleverd. De leden moesten zelf een fundering maken, de elektra aanleggen, de aftimmering doen, plafonds afwerken, de gas- en waterleidingen aanleggen. Het was een enorme klus waarin enkele vrijwilligers, allemaal vaklui, enorm veel van hun vrije tijd hebben gestopt.


Het gebouw was eind 1989 klaar. De kantoorruimtes voor het bestuur waren er nog niet; die werden later bijgebouwd, evenals het gebouwtje naast de kantine. Daarin werd aanvankelijk een winkel geëxploiteerd; jaren terug is deze gesloten.

kantine7.jpg
bottom of page